Reklama

związek wyrazów wzdaniu

wzajemny stosunek wyrazu określanego (nadrzędnego) iokreślającego (podrzędnego) wewnątrz zdania; z. podmiotu zorzeczeniem, tzw. związek główny, jest najważniejszy. Wzdaniu wyróżniamy także trzy inne rodzaje: z. zgody - wyraz podrzędny ma formy liczby, rodzaju iprzypadka dostosowane do form wyrazu nadrzędnego, najczęściej czasownika pełniącego wzdaniu funkcję orzeczenia, np.: świetny film, twoje buty, biegające dzieci, trzecia lekcja; z. rządu - wyraz nadrzędny wymaga użycia wyrazu podrzędnego wpewnym określonym przypadku, bez lub zprzyimkiem, np.: piszę (co?) list, śpiewam (z kim?) zchórem, szukam (kogo?) ciebie; z. przynależności - wyraz podrzędny nie ma formalnych cech zależności od wyrazu nadrzędnego, łączą się najczęściej przysłówki, zaimki przysłowne, imiesłowy przysłówkowe zczasownikami, przymiotnikami, przysłówkami, np.: biegać szybko, pisać wyraźnie, czytać, bawiąc się długopisem, uśmiechać się pod wąsem.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama