absorpcja ceł antydumpingowych

– działanie podejmowane przez eksportera, w stosunku do którego wniesiono skargę i stwierdzono stosowanie dumpingu, mające na celu zniwelowanie negatywnych skutków nałożenia ceł antydumpingowych. Działanie to polega na obniżeniu cen detalicznych, stosowanych przy sprzedaży produktów na terenie Wspólnoty. W wypadku wystąpienia absorpcji ceł antydumpingowych Komisja Europejska ma prawo otworzyć postępowanie antyabsorpcyjne, którego wynikiem może być podwyższenie nałożonego wcześniej cła.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama