Reklama

acquis communautaire

– dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej, na który składają się ich prawny porządek i zasady oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz przystępujące do niej musi przyjąć a.c. do akceptacji. Zob. też prawo wspólnotowe, wspólne wykonywanie suwerenności.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama