acquis politique

– szersze spojrzenie na prawo Unii Europejskiej, obejmujące także prawa i obowiązki wynikające z drugiego filara Unii Europejskiej, w tym realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Współpraca w tej dziedzinie ma charakter międzyrządowy (w odróżnieniu od pierwszego filara ponadnarodowego), a decyzje podejmowane w związku z jej realizacją zapadają w zdecydowanej większości wypadków jednogłośnie, mimo że Traktat Amsterdamski znacznie rozszerzył możliwość głosowania większością kwalifikowaną.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama