Adenauer Konrad

(1876–1967) – wybitny polityk niemiecki. Przed II wojną światową – nadburmistrz Kolonii (1917–33) i przewodniczący Pruskiej Rady Państwa (1920–32), pozbawiony tych funkcji przez nazistów. Jeden ze współzałożycieli Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w 1946 i jej przewodniczący do 1965. Kanclerz RFN (1949–63) i minister spraw zagranicznych (1951–55). Jeden z tzw. ojców Europy. Odegrał wybitną rolę w procesach integracji europejskiej, przyczyniając się do powstania EWG i Euratomu, wprowadził Niemcy do EWWiS oraz Rady Europy. W jego koncepcji integracja europejska, której był gorącym zwolennikiem, służyła dobrze rozwojowi Europy Zachodniej oraz umożliwiała Niemcom odzyskanie znaczenia w Europie, chroniąc je jednocześnie przed odejściem od zasad demokracji, praworządności i pokojowego rozwoju. Mogła też w przyszłości służyć jedności niemieckiej. Stąd też wypływało jego zaangażowanie na rzecz pojednania niemiecko-francuskiego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama