Agenda Transatlantycka

(ang. Transatlantic Agenda) – porozumienie zawarte w 1995 między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Określa ramy współpracy w wielu dziedzinach, m.in. w popieraniu pokoju i stabilności, ochronie demokracji, międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony środowiska i poprawy warunków pracy, stworzeniu lepszych warunków dla rozwoju handlu na świecie oraz zacieśnienia kontaktów między kontynentami.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama