Akcja Jean Monnet – Polska

– program realizowany w 1998–2000 z inicjatywy Komisji Europejskiej i rządu RP. Skierowany do polskich ośrodków akademickich i naukowych, które prowadziły działalność ukierunkowaną na rozwijanie nowych technologii i programów kształcenia, w kontekście integracji z Unią Europejską. Program miał na celu m.in.: wspieranie polskich ośrodków naukowych w ich aktywności w zakresie integracji z UE, doprowadzenie do zharmonizowania instytucjonalnego, prawnego, politycznego i ekonomicznego państw członkowskich Unii Europejskiej z Polską, wspomaganie szkół średnich i uczelni w stosowaniu nowoczesnych technologii i metod kształcenia, udzielanie pomocy finansowej w formie grantów na organizację kursów dla studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką integracji europejskiej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama