akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej

– akty prawa wtórnego przyjmowane przez organy Wspólnoty Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską oraz Parlament Europejski, mające prawnie wiążącą formę rozporządzeń, dyrektyw, decyzji lub prawnie niewiążący charakter opinii i zaleceń. Powstają one w wyniku specjalnych procedur tworzenia prawa, których jest obecnie około trzydziestu. Najczęściej stosowane są cztery procedury: konsultacji, współdecyzji, współpracy i zgody.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama