Austria

– Republika Austrii (Bundesrepublik Österreich) – federacja dziewięciu krajów związkowych w środkowej Europie, graniczy ze Szwajcarią, Liechtensteinem, Niemcami, Czechami, Węgrami i Słowenią. Pow. 83,857 tys. km2, ludność 7,8 mln, przy czym ponad 1,7 mln obywateli mieszka w stolicy – Wiedniu, a ponad połowa całej populacji w miastach. Rejon Alp jest najsłabiej zaludniony. Ogólny przyrost ludności jest minimalny, ponad 20% obywateli przekroczyło 60. rok życia. Po II wojnie światowej okupowana przez wojska czterech mocarstw sojuszniczych, odzyskała pełną suwerenność państwową na mocy traktatu pokojowego z 1955, który zobowiązał ją do pełnej neutralności. W 1955 została przyjęta do ONZ, w 1960 weszła w skład EFTA. W 1995 została członkiem Unii Europejskiej. W swojej powojennej polityce trzymała się ściśle zasad demokracji parlamentarnej, dzięki rozwojowi gospodarczemu stworzyła zaawansowany system polityki społecznej. W polityce zagranicznej realizowała zasadę neutralności. W latach 90. pojawiły się propozycje ewentualnej rezygnacji z neutralności na rzecz członkostwa w NATO. Zwycięstwo wyborcze nacjonalistycznej Partii Wolności Jorga Haidera w 1999 doprowadziło do czasowej izolacji A. przez pozostałe państwa UE.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama