autonomiczne zawieszenie cła

– czasowe zastosowanie zerowej lub obniżonej stawki celnej. Decyzje o a.z.c. podejmuje Rada Unii Europejskiej jako organ upoważniony na podstawie art. 26 TWE do ustalania stawek celnych na terenie Wspólnoty. Celem zawieszenia ceł jest przede wszystkim zapewnienie producentom Wspólnoty dostępu do tańszych materiałów, surowców, części i półproduktów niedostępnych w odpowiedniej ilości. Zob. też wspólna taryfa celna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama