BAT

(ang. Best Available Technology) – najlepsza dostępna technologia. Poziom technologii wykorzystywany do wyznaczania celów i instrumentów polityki ochrony środowiska Wspólnoty, m.in. do określenia dopuszczalnej wielkości emisji zanieczyszczeń w Dyrektywie IPPC oraz oceny wpływu przedsiębiorstwa na środowisko w ramach systemu EMAS.

Reklama

Podobne hasła:

  • bat, 1. „papieros z narkotykiem;...
  • BAT, (mor. 1)
  • BAT, (mor. 2)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama