Belgia

– Królestwo Belgii (Royaume de Belgique, Koninkrijk Belgie), państwo w zachodniej Europie, graniczy z Holandią, Luksemburgiem, Niemcami, Francją i Morzem Północnym. Pow. 30,52 tys. km2, liczba ludności – 10 mln, jeden z najgęściej zaludnionych krajów w Europie, 10% ludności mieszka w stolicy Brukseli. Kraj zamieszkiwany przez dwie główne narodowości – francuskojęzycznych Walonów (42%) i Flamandów (57%). Obowiązują dwa urzędowe języki, na północy – flamandzki, na południu – francuski, niewielka mniejszość posługuje się niemieckim. Wszystkie mają oficjalny status. Mieszka tu ok. 1 mln cudzoziemców, 24% to Włosi. B. jest dziedziczną monarchią parlamentarną, król ma duży zakres uprawnień, państwem federacyjnym, w którym regiony flamandzki, waloński i mieszany Brukseli zostały obdarzone autonomią na mocy paktu z Egmont podpisanego w 1977. Zapoczątkowało to proces reform łagodzących konflikty etniczne, choć można też zauważyć utrzymujące się silne separatystyczne dążenia zarówno Flamandów, jak i Walonów. Kraj bardzo rozwinięty gospodarczo, dwie trzecie ludności pracuje w usługach, prawie jedna trzecia w przemyśle. Członek-założyciel ONZ, Beneluksu, NATO, Unii Europejskiej.

Reklama

Podobne hasła:

  • Belgia, granica Belgii, znać...
  • belgia, „biologia – lekcja...
  • Belgia, (Królestwo Belgii)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama