beneficjanci netto

– kraje członkowskie, których wpłaty do budżetu ogólnego Unii Europejskiej są mniejsze niż świadczenia z niego otrzymywane. Największymi b.n. są kraje relatywnie mniej zamożne w porównaniu z pozostałymi państwami członkowskimi (Hiszpania, Portugalia, Grecja, Irlandia).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama