beneficjant

(ang. beneficiary) – podmiot będący odbiorcą pomocy. Najczęściej, w ramach Funduszy Strukturalnych, są to jednostki administracyjne różnego szczebla poszczególnych krajów objętych pomocą oraz przedsiębiorstwa i stowarzyszenia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama