beneficjant bezpośredni

– docelowa grupa odbiorców pomocy (osoby, instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia) korzystająca w sposób bezpośredni z otrzymanych, w ramach Funduszy Strukturalnych, środków przeznaczonych na realizację konkretnego projektu inwestycyjnego i będąca również jego prawnym właścicielem.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama