beneficjant końcowy

– w wypadku Funduszy Strukturalnych, instytucja wskazana przez dane państwo objęte pomocą, na której spoczywa obowiązek zarządzania otrzymanymi środkami pomocowymi i ostatecznie udzielania pomocy.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama