Beneluks

– nazwa zbiorowa Belgii, Holandii (Nederland) i Luksemburga, które zawarły układy prowadzące do ścisłej współpracy gospodarczej: unia ekonomiczna między Belgią i Luksemburgiem z 1921, unia celna z 1948. Unia Gospodarcza B. z 1958 (rozpoczęła działalność od listopada 1960) spowodowała wprowadzenie swobodnego przepływu towarów, kapitału i ludzi, uzgodnienie wspólnej polityki wobec państw trzecich, powstanie wewnętrznych struktur instytucjonalnych: Komitetu Ministerialnego, Rady Międzyparlamentarnej złożonej z przedstawicieli trzech państw, Rady Unii Gospodarczej, Komisji, Sekretariatu Generalnego i Sądu Rozjemczego. Kraje B. były członkami-założycielami Wspólnoty Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama