bezpaństwowiec

– osoba niemająca obywatelstwa żadnego państwa. Sytuacja prawna b. jest bardzo niekorzystna: wobec braku obywatelstwa nie korzysta on z ochrony ani opieki dyplomatycznej żadnego państwa. B. podlega prawu państwa pobytu, może być wydalony, nie ma praw politycznych ani innych, które przysługują tylko obywatelom. Niejednokrotnie napotyka utrudnienia w podróżach za granicę. Przypadki bezpaństwowości powstają m.in. na skutek niezgodności ustawodawstwa dotyczącego obywatelstwa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama