Bruksela

– stolica Belgii, a także umowna stolica Unii Europejskiej, gdzie koncentruje się polityka europejska w zakresie integracji i bezpieczeństwa, siedziba głównych instytucji Unii Europejskiej: Komisji Europejskiej, dwudziestu komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, a także NATO oraz od 1993 Rady i Sekretariatu Unii Zachodnioeuropejskiej. Nagromadzenie międzynarodowych instytucji wpływa poważnie na specyfikę miasta, zamieszkiwanego przez wielu cudzoziemców będących urzędnikami.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama