budżet

– to syntetyczny zapis planu finansowego, obejmujący wielkość wydatków oraz sposób ich finansowania. Jest sporządzany najczęściej na okres roku przy uwzględnieniu określonych zasad budżetowych. Zob. zasada jedności budżetu, zasada uniwersalności budżetu, zasady przy konstrukcji budżetu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama