budżet korygujący Unii Europejskiej

– w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności budżet ogólny może zostać poddany ściśle określonej modyfikacji. W szczególności zmianie może ulegać przeznaczenie części wydatków. Ponadto b.k. dopuszcza możliwość zmian poziomu wydatków (w tym przypadku najczęściej następuje ich zmniejszenie) oraz zmiany poziomu dochodów (ich zmniejszenie lub zwiększenie). Zob. też b. uzupełniający.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama