budżet Unii Europejskiej

– plan finansowy obejmujący wielkość i strukturę wydatków oraz źródła ich finansowania. B. Unii Europejskiej składa się z b. ogólnego (general budget) i b. operacyjnego (operating budget) oraz innych środków finansowych, które nie są objęte bezpośrednio b. Charakterystyczna cecha b.UE : brak możliwości wystąpienia deficytu budżetowego. W efekcie b. ten zawsze musi być zrównoważony. B. ogólny realizuje polityki UE przewidziane traktatem rzymskim (głównie funkcjonowanie WE, wcześniej EWG) oraz finansuje wydatki administracyjne instytucji unijnych. B. operacyjny realizuje zadania wynikające z traktatu paryskiego, głównie dotyczące finansowania EWWiS. Zob. Europejski Fundusz Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama