budżet uzupełniający Unii Europejskiej

(ang. Suplementary Budget) – w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności budżet ogólny może zostać poddany ściśle określonej modyfikacji. Wówczas tworzony jest dodatkowy plan finansowy uwzględniający w szczególności konieczność dokonania większych wypłat, aniżeli początkowo zaprojektowano. Zob. też budżet korygujący.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama