cena interwencyjna

– cena, po której dokonywane są we Wspólnocie Europejskiej interwencyjne skupy nadwyżek produktów rolnych. Celem jej wprowadzenia jest utrzymanie dochodów rolników na ściśle określonym poziomie. Zob. też Wspólna Polityka Rolna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama