cena kierunkowa

– stosowana w regulacji rynku mleka; wyraża poziom ceny uzyskiwany przez producentów mleka; ustalana na podstawie warunków zbytu mleka i jego przetworów na terenie Wspólnoty Europejskiej i poza nią. Zob. też Wspólna Polityka Rolna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama