cena normatywna

– pożądana cena stosowana na hurtowych rolnych rynkach Wspólnoty, ustalana na poziomie gwarantującym rolnikom dochody w określonej wysokości, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między popytem a podażą. Zob. też Wspólna Polityka Rolna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama