cena progowa

– minimalna cena dla towarów rolnych importowanych spoza Wspólnoty, ustalana głównie w odniesieniu do zboża, cukru oraz mleka i jego przetworów. Zob. też Wspólna Polityka Rolna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama