Centras Euro Info

– centra informacyjne utworzone z myślą o przedsiębiorcach w celu przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim, w szczególności zasad organizowania przetargów publicznych, polityki konkurencji oraz programów badawczych i rozwojowych, służących poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw. Centrum oferuje także pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama