Centrum Informacji Europejskiej

– powołane zostało w 1997 w Warszawie, jego głównym zadaniem jest informowanie na temat historii Unii Europejskiej, funkcjonowania instytucji wspólnotowych, przewidywanych kosztów i korzyści przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przebiegu negocjacji, programów wspólnotowych oraz wspólnych polityk (rolnej, regionalnej, zagranicznej i bezpieczeństwa, handlowej). CIE udostępnia też publikacje, teksty prawa wspólnotowego oraz ich tłumaczenia na język polski. Wraz z CIE powołano sieć regionalnych centrów informacji europejskiej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama