CLAB

– baza danych niedozwolonych klauzul umownych, których stosowanie w umowach zawieranych między producentem lub sprzedającym a konsumentem powoduje, iż zostaje zachwiana (na niekorzyść konsumenta) równowaga między stronami reprezentującymi podaż i popyt na rynku.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama