cło antydumpingowe

– dodatkowa opłata nakładana na eksportera, który na terenie Wspólnoty dokonuje sprzedaży towarów po cenach dumpingowych. Maksymalna wysokość cła określona jest wysokością marży dumpingowej. C.a. nakładane jest w wyniku przeprowadzonego postępowania antydumpingowego i może przybrać formę ostatecznego c.a. lub tymczasowego c.a. Alternatywą c.a. może być zobowiązanie cenowe. Zob. też absorpcja ceł antydumpingowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama