cło wyrównawcze

dodatkowa opłata nakładana na eksportera, w stosunku do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonych subsydiów; ustala się je na poziomie niezbędnym do zlikwidowania szkody powstałej w wyniku stosowania subwencji, przy czym maksymalna wysokość nie może przekroczyć wysokości zastosowanego subsydium. C.w. nakładane jest w wyniku przeprowadzonego postępowania antysubwencyjnego i może przybrać jedną z dwóch postaci: ostatecznego c.w. lub tymczasowego c.w. Alternatywą c.w. może być zobowiązanie cenowe.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama