cross-compliance

– zaproponowana w Agendzie 2000 zasada, w myśl której płatności bezpośrednie przyznawane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej uzależnione są od spełnienia przez rolnika określonych warunków związanych z ochroną środowiska. Decyzje o wypłacie wsparcia, jego zmniejszeniu, a w skrajnych przypadkach nawet o nałożeniu kary podejmują państwa członkowskie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama