cztery wolności wymiany gospodarczej

– zasada wprowadzona na mocy postanowień Jednolitego Aktu Europejskiego stanowiąca podstawę funkcjonowania wspólnego rynku. Odnosi się ona do czterech kategorii i obejmuje: 1. swobodę przepływów towarów; 2. swobodę przepływów osób; 3. swobodę przepływów usług; 4. swobodę przepływów kapitału. Zob. też wspólny rynek.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama