deklaracja

barcelońska– porozumienie zawarte w 1991 między państwami basenu Morza Śródziemnego (Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Jordania, Autonomia Palestyńska, Liban, Syria, Turcja, Cypr, Malta) a Wspólnotą Europejską. Deklaracja ta przewiduje utworzenie w ciągu piętnastu lat (tj. do 2010) eurośródziemnomorskiego partnerstwa ekonomicznego, finansowego, politycznego oraz w dziedzinie kulturalnej i społecznej, w którego efekcie ma powstać między innymi strefa wolnego handlu – MEFTA. Dzięki deklaracji państwa basenu Morza Śródziemnego uzyskają znaczną pomoc finansową Wspólnoty (5,35 mld euro w 2000–06) oraz dostęp do kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ok. 1 mld euro).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama