Delors Jacques

(1925–) – francuski polityk i działacz związkowy, w 1981–84 minister gospodarki i finansów. Głównie znany z działalności we Wspólnocie Europejskiej, przewodniczył Komisji WE w 1985–94. Twórca Białej księgi z 1985, która doprowadziła do podpisania Jednolitego Aktu Europejskiego, zdecydowany zwolennik pogłębiania integracji europejskiej, unii ekonomicznej i monetarnej, a zarazem spójności polityki ekonomiczno-społecznej. Zainicjował także w obliczu recesji i wysokiego bezrobocia opracowanie Białej księgi (1993) na temat wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Przychylnie odniósł się do idei rozszerzenia Unii Europejskiej na kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Wiąże się też jego osobę z koncepcją Europy koncentrycznych kręgów w procesie integracji. Zob. też Komitet Delorsa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama