deputies

(ang. zastępcy) – jeden z dwóch szczebli, na których toczą się obrady Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej. Poziom d. oznacza spotkanie zastępców szefów delegacji, czyli ambasadorów państw członkowskich Unii Europejskiej (COREPER), oraz głównych negocjatorów państw kandydujących. Ustalenia zawarte na szczeblu d. są następnie zatwierdzane na spotkaniu szefów delegacji: ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich i kandydujących. Pierwsze spotkanie na poziomie d. odbyło się 23–24 kwietnia 1998, ustalono wówczas zasady prowadzenia negocjacji, które mówiły, że: stanowisko jednej strony w obrębie jednego obszaru negocjacyjnego nie może wpływać na stanowisko w innym obszarze, prośbę o okres przejściowy złożyć może zarówno kraj kandydujący, jak i członkowski oraz że uzgodnienia w poszczególnych rozdziałach należy uznać za tymczasowe do momentu zakończenia całego procesu negocjacji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama