derogacja czasowa

– czasowe (zazwyczaj kilkuletnie) wyłączenie nowego członka Unii Europejskiej spod konieczności stosowania pewnych elementów acquis communautaire. Zgodę na zastosowanie d.c. państwa członkowskie wydają podczas negocjacji akcesyjnych, a jej potwierdzenie ujęte jest w zapisach Traktatu Akcesyjnego.

Reklama

Podobne hasła:

  • DEROGACJA, uchylenie mocy obowiązującej...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama