derogacja trwała

– trwałe wyłączenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej spod obowiązywania pewnych elementów acquis communautaire. Praktyka negocjacyjna pokazuje, że uzyskanie d.t. nie jest obecnie możliwe.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama