Reklama

rozporządzenie

– akt prawny prawa wtórnego wydany przez organy Wspólnot Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską. Ma ono zasięg ogólny, a zawarte w nim normy prawne mają charakter abstrakcyjny i mogą odnosić się do nieograniczonej liczby przypadków. Adresatami tych norm są nie tylko kraje członkowskie, lecz także osoby fizyczne i prawne, a ich obowiązywanie ma charakter bezpośredni, co oznacza, że stają się częścią porządku prawnego państw członkowskich bez pośrednictwa krajowych aktów prawnych. R. są instrumentem ujednolicania prawa na terytorium Wspólnoty Europejskiej i najczęściej stosowane są w zakresie rolnictwa i konkurencji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama