Reklama

KINESKOP

lampa obrazowa

lampa elektropromieniowa służąca do odtwarzania obrazów telewizyjnych przesyłanych w postaci sygnałów elektr. (wizyjnych); sygnały te modulują strumień elektronów, wyrzucany z tzw. działa i uderzający w warstwę luminoforu pokrywającą od wewnątrz powierzchnię ekranu, i wywołujący jego świecenie. Cały obraz odtwarzany jest poprzez kierowanie strumienia elektronów kolejno na wszystkie punkty ekranu; wiązka elektronów ogniskowana i kierowana jest za pośrednictwem układu odchylania magnetycznego i zakreślając kolejno poziome linie "omiata" całą powierzchnię ekranu. W k. kolorowych generowane są oddzielnie trzy wiązki elektronów, modulowane za pomocą trzech sygnałów RGB reprezentujących trzy podstawowe kolory (R - czerwony, G - zielony, B - niebieski) przesyłanego obrazu. Warstwa świecąca ekranu złożona jest z ziaren lub pasków zbudowanych z trzech rodzajów luminoforów, świecących w różnych kolorach podstawowych w wyniku selektywnego pobudzania za pomocą odpowiednio kierowanej wiązki elektronów. W rezultacie powstawania w każdym ziarnie światła o różnym natężeniu - oddzielnie w trzech kolorach - i mieszania się go uzyskuje się efekt obrazu wielobarwnego. Produkcję k. na skalę masową podjęła jako pierwsza 1950 amerykańska firma RCA. Obecnie rozwój konstrukcji k. zmierza do zastępowania lamp elektropromieniowych przez kineskopy o działaniu opartym na zjawisku elektroluminescencyjnym zachodzącym w półprzewodnikach.

Reklama

Powiązane hasła:

LUMINESCENCYJNY EKRAN, ODBIORNIK TELEWIZYJNY, LINIA OBRAZU, LAMPA OBRAZOWA, LUMINESCENCJA, BRAUN Karl Ferdinand, ZWORYKIN, OPTYKA ELEKTRONOWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama