Reklama

"ALETHEIA"

(gr. nieskrytość) pismo filozoficzne wydawane 1987-90 w Warszawie w tzw. drugim obiegu (poza cenzurą); red. nacz. C. Wodziński; drukowało dzieła m.in. H. Arendt, E. Husserla, S. Kierkegaarda, L. Szestowa.

Reklama

Podobne hasła:

  • ALICJA, Angielskie zdrobnienie...
  • PRAWDA, klasyczna definiuje...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama