Reklama

"AVANTI"

"Naprzód"

dziennik włoski, zał. 1896 w Rzymie, organ Wł. Partii Socjalistycznej; w okresie rządów faszystowskich zawieszony 1926, ukazywał się w Zurychu, następnie w Paryżu, od 1943 w Mediolanie, od 1944 ponownie w Rzymie; do 1924 najw. pismo lewicowe we Włoszech; po II woj. świat. utracił na znaczeniu, stał się periodykiem wewn. socjalistów; nakład 54 tys. egz. (1992).

Reklama

Podobne hasła:

  • GLASS, Grzegorz, ps. Avanti...
  • GLASS, Philip (ur. 1937)
  • TOCCATA, (wł. toccare = uderzać)...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama