"ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY"

popularna gazeta codzienna wydawana w Krakowie w latach 1910-39 pod redakcją M. Dąbrowskiego; z lokalnego pisma "IKC" stał się dziennikiem o szerokim zasięgu, rozprowadzanym w całym kraju, miał kilka oddziałów krajowych, kilkunastu korespondentów zagranicznych; charakterystyczna dla "IKC" była duża liczba dodatków do każdego numeru; nakład dochodził do 160 tys. egz. dziennie; zespół redakcyjny stanowili wybitni dziennikarze i pisarze, m.in. S. Stwora, J. Brzeski, M. Dąbrowski, J. Kurek, W. Zechenter, F. Hoesick, F. Zweig, L. Rubel, Z. Nowakowski, K. Pruszyński. Patrz też hasło IKC.

Reklama

Powiązane hasła:

DĄBROWSKI Marian, NOWAKOWSKI, PRUSZYŃSKI, IKC, POLSKA. PRASA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama