Reklama

PRASA

ogół druków periodycznych (gazety i czasopisma), wydawanych i rozpowszechnianych pod stałymi tytułami, powiązanych numeracją; w szerszym znaczeniu także czasopiśmiennictwo naukowe, specjalistyczne; powstanie p. sięga początków XVII w. (Europa Zach.); pierwszym pol. wydawnictwem periodycznym był "Merkuriusz Polski Ordynaryjny" wychodzący od 1661 najpierw w Krakowie, potem w Warszawie (41 numerów w nakładzie 100-250 ezg.); był gazetą stworzoną z inicjatywy dworu Jana Kazimierza, drukowaną w oficynie A. Gorczyna; gwałtowny rozwój pism periodycznych i dzienników nastąpił w XIX w.; wówczas też doszło do różnicowania się periodyków (poważne i bulwarowe, przed- i popołudniowe, wg tematyki, orientacji politycznej, poziomu adresatów itp.); obecnie na świecie ukazuje się ok. 9 tys. tytułów gazet o łącznym jednorazowym nakładzie ok. 0,5 mld egz., z czego 2/3 przypada na kraje rozwinięte; wśród periodyków najwyższe nakłady osiągają amer. pisma radiowo-telewizyjne, największą objętość mają niektóre dzienniki w USA, których wydania niedzielne liczą ok. 400 stron; dużą popularność zyskały międzynar. wydania magazynów przedruków (np. ), pisma kobiece, dla dzieci i młodzieży; najwięcej wydań w ciągu dnia wypuszczają natomiast dzienniki japońskie; ogromne możliwości druku i kolportażu prasy stworzyły nowe techniki składu, druku i przesyłania edycji (skład komputerowy, satelitarny przekaz danych, opracowania multimedialne). Na początku XXI w. spadek czytelnictwa prasy, a zwł. gazet codziennych, w wyniku rozpowszechnienia internetu, który staje się głównym źródłem informacji dla coraz liczniejszej grupy ludzi. 2008 w Japonii sprzedawano 624 egz. gazet codziennych na 1000 dorosłych mieszkańców kraju, w Norwegii - 580, w

Reklama

Finlandii 503, Szwecji 449, W. Brytanii 303, Niemczech 290, USA 212, Francji 153, na Węgrzech 135, w Polsce 123, we Włoszech 112, Hiszpanii 109, Chinach 107.

Powiązane hasła:

BEAVERBROOK William Maxwell Aitken, OŚWIATA, , LIST, PRAWO PRASOWE, PRASOZNAWSTWO, GORCZYN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama