BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH

centrala finansowa banków ludowych w zaborze pruskim; zał. 1886 z siedzibą w Warszawie; obsługiwał gł. operacje związane z kredytowaniem rolników, drobnych kupców i rzemieślników; 1946 zmienił nazwę na Bank Rzemiosła i Handlu; 1948 zlikwidowany.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama