URZĄD MORSKI

organ administracji morskiej na wybrzeżu, pełni nadzór nad budową i eksploatacją statków, portów, szlaków wodnych; ustala przepisy porządkowe, dba o zapewnienie bezpieczeństwa; w jego gestii rejestr statków, podlegają mu kapitanaty i bosmanaty portów; podporządkowany Ministerstwu Transportu; w Polsce działają 3 u.m.: w Gdańsku, Szczecinie i Koszalinie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama