HAYEK

Friedrich August von (1899-1992)

Reklama

austriacki ekonomista, prawnik i politolog; 1927 współzał. Austr. Inst. Badania Cykli Biznesu; od 1931 w W. Brytanii (1938 przyjął jej obywatelstwo), prof. London School of Economics i uniw. w Chicago; jeden z najwybitniejszych kontynuatorów , klasyk neoliberalizmu i monetaryzmu. Konsekwentny apologeta wolności, tak w kwestiach ustrojowych, jak i w ekonomicznych. Wolność (niezależność) wiązał z istnieniem wolnokonkurencyjnej gospodarki, sterowanej prawami podaży i popytu, a nie regulacjami politycznymi (np. w sferze dystrybucji dóbr). Również porządek społeczny powstaje samoczynnie, a wszelkie działania z zakresu inżynierii społ. prowadzą do totalitaryzmu (tak wygląda gł. oś jego krytyki socjalizmu, zawarta 1944 w Drodze do zniewolenia); gł. adwersarz J.M. Keynesa w kwestiach metod wychodzenia z kryzysów. Gł. prace: Teoria pieniądza i koniunktury, Ceny i produkcja, Kolektywistyczne planowanie gospodarcze, Czysta teoria kapitału, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Konstytucja wolności. 1974 nagroda Nobla (przyznana równolegle G. Myrdalowi, z którym w poglądach ekonom. dzieliło go wszystko).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama