JEZIERSKI

Jacek (1722-1805)

działacz gosp. i polit., publicysta, kasztelan łukowski (od 1775); jako komisarz dóbr prymasowskich zdobył ogromny majątek (gł. poprzez lichwę i handel ziemią); w latach 80. założył m.in. hutę żelaza (w Miedzieży), wytwórnię kos (w Sobieniach), manufakturę fajansu (w Grębowicach); 1764-92 brał czynny udział w życiu polit., popierając stronnictwa będące u władzy; podczas Sejmu Czteroletniego po stronie opozycji, występował przeciw Rosji (a za bliższym związkiem z Prusami i Anglią), opowiadał się za sukcesją tronu, wysunął projekt zał. banku nar., atakował ruch mieszczan.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama