Reklama

DAWSKI Stanisław

(1905-90)

grafik i malarz, prof. PWSSP we Wrocławiu; uprawiał malarstwo sztalugowe i ścienne, zajmował się też rzeźbą oraz projektowaniem szkła artystycznego; w twórczości stopniowo przechodził od wyobrażeń figuralnych, poprzez formy syntetyczne i uproszczone, do abstrakcji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama